Бажаєте отримувати новини від Клубу Сталого Бізнесу першими?
Підписуйтесь на нас в facebook

      ГО «Карпатська фундація» (Карпатський фонд) та Карпатський фонд – Словаччина, за фінансової підтримки Словацького агентства з розвитку міжнародної співпраці Slovak Aid оголошують конкурс проектів для місцевих молодіжних неурядових організацій та організацій, що працюють для молоді в чотирьох областях України (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Чернівецька області).

Сума гранту: до 80 000 гривень (3 000 євро)

Дедлайн: 10 липня 2017 року

Джерело

Аплікаційна форма

Форма Бюджету

Мета: підвищення активної участі громадян у державному управлінні та підтримка громадської участі, зокрема за допомогою заснування і поновлення діяльності громадських рад на цільовій території

Завдання:

 1. Пряме залучення громадян, зокрема молодих людей, до процесу планування, підготовки та реалізації проектів з розвитку у цільових регіонах України;
 2. Налагодження партнерських відносин з місцевим самоврядуванням, зокрема шляхом створення та поновлення діяльності громадських рад;
 3. Зміцнення спроможності місцевих молодих активістів, що залучені до розвитку громад в цільових регіонах України;
 4. Зміцнення спроможності органів місцевого самоврядування шляхом співпраці з громадянським суспільством;
 5. Мобілізація молодих активістів з метою транс-кордонної співпраці і вирішення місцевих проблем в Україні;
 6. Представлення результатів проекту, налагодження партнерських відносин та забезпечення їх сталості.

Територія реалізації проекту: села, СМТ та міста (з населенням до 50 000 мешканців) Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей.

Тематика проекту

В межах конкурсу будуть підтримані проекти, ініційовані молодіжними організаціями або організаціями, що працюють з молоддю, та спрямовані на вирішення конкретних потреб громад, в яких створені (знаходяться в стадії створення) громадські ради при органі місцевого самоврядування.  Ініціативи можуть реалізовуватися у  економічній, соціальній та екологічній сферах і повинні базуватися  на принципах партнерства, участі громадян у прийнятті рішень, а також вести до чітких і сталих результатів.

Хто може отримати грант?

У рамках програми надаються гранти офіційно зареєстрованим місцевим молодіжним НУО та організаціям, що працюють для молоді у громадах, де створені або знаходяться на етапі створення громадські ради при органах місцевого самоврядування, на географічній території Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей.

Загальнонаціональні та міжнародні організації не можуть бути набувачами допомоги чи отримувачами гранту.

Організація, що звертається за грантом, повинна мати підтверджений позитивний досвід реалізації проектів у сфері місцевого розвитку (для підтвердження досвіду заявник має заповнити відповідну секцію у аплікаційній формі).

Організація-заявник повинна бути офіційно зареєстрованою неприбутковою організацією (довідка за формою 4 ОПП або 5 ОПП ознака неприбутковості 0005 або 0006).

Тривалість проекту – до 8 місяців з дня підписання угоди про надання гранту.

Лише проекти, що відповідають завданням, а також технічним і адміністративним вимогам програми приймаються до розгляду.

Головними критеріями оцінки проекту є:

 • Залучення молоді – пряме залучення молоді до вирішення місцевих потреб, а також її участь у підготовці, плануванні та впровадженні проекту;
 • Результативність – чіткі результати у вирішенні конкретної проблеми сільської громади або зменшення її негативного впливу, яке можна виміряти;
 • Сталість – створення умов для вирішення місцевих проблем на постійній основі (в тому числі і після завершення фінансування в межах програми).
 • Можливість змін – запровадження та підтримка підходів, які є більш гнучкими щодо вирішення місцевих проблем, сприяють посиленню співпраці громадянського суспільства і місцевого самоврядування.
 • Співфінансування – спроможність отримувача гранту та/ або його партнерів забезпечити співфінансування проекту. Співфінансування може здійснюватися фінансовими ресурсами, товарами або послугами, та повинно бути документально підтвердженим.
 • Міжсекторна співпраця – залучення до проекту всіх зацікавлених сторін у громаді, що представляють різні сектори (громадськість, владу, засоби масової інформації тощо).

Перевагу буде надано молодіжним організаціям-заявникам або організаціям, які мають тривалий досвід активної співпраці з молодіжними групами, що беруть участь у плануванні, ініціюванні та оцінці процесів місцевого розвитку, та активно співпрацюють з органами місцевого самоврядування, на приклад беруть участь у створенні / функціонуванні громадської ради.

Додаткові критерії оцінки проекту

 • відповідна презентація проекту, переконливий аналіз потреб та інформація про сутність проекту;
 • послідовний набір завдань з чітко визначеною метою і оцінкою очікуваних результатів;
 • чіткий опис методів реалізації проекту;
 • чіткий опис методології оцінки успішності виконання проекту;
 • інноваційність і фінансова ефективність проекту;
 • наявність детального бюджету з поясненням використання коштів гранту, інформація про залучені кошти інших організацій, з інших джерел;
 • відповідний та чіткий план презентації проекту та його результатів у засобах масової інформації на місцевому, регіональному та/або національному рівнях.
 • втілення інноваційних ідей з метою досягнення вагомих результатів;
 • інноваційність підходу з залученням місцевої громади;
 • внесок у довгострокові плани розвитку громади;
 • можливість оцінити результати проекту та потенціал його продовження у майбутньому;
 • спроможність всіх партнерів реалізувати проект;
 • чіткі індикатори підтримки проекту на місцевому рівні;
 • чіткий розподіл ролей та відповідальності між усіма партнерами;
 • можливість забезпечити сталість позитивного впливу проекту;
 • забезпечення якісних змін у громаді;
 • демонстративний характер проекту.

 Додаткові умови:

Організація, яка отримає грант, бере на себе додаткове зобов’язання щодо участі представників її громади у тренінгах, конференції, консультаціях з експертами та інших заходах, передбачених проектом «Дійсно разом 3.0». Витрати на ці заходи будуть покриті Карпатським фондом.

Як подавати заявки-проекти на отримання гранту

Заповнена аплікаційна форма та бюджет проекту надсилаються до офісу Карпатського фонду в м.Ужгороді. Проекти надсилаються в електронному вигляді на електронну пошту координатора проекту Наталії Белей nataliya.beley@cfoundation.org та один екземпляр надсилається у друкованому вигляді разом із додатками звичайною поштою на адресу Карпатського фонду – 88 000, м.Ужгород, пров. Шевченка 21, офіс 1.

Результати конкурсу буде оголошено до 10 серпня 2017 року.

Угоди про надання гранту буде підписано до 1 вересня 2017 року.

Пакет документів та процес відбору проектів

Для участі у конкурсі заявник надсилають наступні документи:

Заявки, отримані у строк та відповідно до вимог, будуть оцінюватися та відбиратися експертним комітетом, створеним Карпатським фондом – Україна та Карпатським фондом – Словаччина.

Проектні заявки будуть відхиленими у наступних випадках:

 1. Заявник не має статусу юридичної особи;
 2. Заявка передбачає виконання видів діяльності, які є у прямій відповідальності органів місцевого самоврядування;
 3. Організація – заявник знаходиться поза межами цільового регіону, тобто Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей;
 4. Молодь не залучена до розробки та виконання проекту;
 5. Заявник є релігійною громадою або політичною партією;
 6. Проекти спрямовані на одноразові заходи;
 7. Відсутні відповіді на будь-який пункт аплікаційної форми;
 8. Відсутність додатків або бюджету.

Також не будуть підтримуватися проекти, пов’язані з:

 • фінансуванням поточних витрат організації (комунальні платежі, харчування, одяг, заробітна плата персоналу, не залученому до виконання проекту тощо);
 • отриманням стипендій;
 • ре-грантуванням;
 • одноразовими інвестиціями;
 • бізнес інтересами одного із партнерів;
 • науковими розробками;
 • навчальними поїздками за межі України;
 • одноразовими культурними заходами;
 • проблемами релігійних громад;
 • політичною діяльністю;
 • надзвичайними ситуаціями.

Фінансуванні проектів

Фінансування проекту буде здійснюватись поетапно. Перший транш гранту буде переказано після підписання угоди. Наступний переказ буде здійснено після подання і затвердження звіту (згідно плану і графіку) про стан виконання відповідного етапу проекту (в т.ч. фінансового звіту з додатком копій документів, що відображають витрати). Сума кожного переказу буде визначатися індивідуально відповідно до кожного підтриманого проекту. Протягом періоду реалізації діяльності проектант повинен тісно співпрацювати з донором та інформувати його про розвиток проекту.

Джерело 

 

Поділитись цією новиною в соц. мережах

ЗАЛИШИТИ КОМЕНТАР

CAPTCHA