Запит на вступ до Клубу Сталого Бізнесу

Щоб вступити до Клубу Сталого Бізнесу, просто оплатіть членство та заповніть форму нижче, і наш менеджер з членської роботи з Вами зв’яжеться.



*Ваше ім'я та прізвище

*Форма членства

*Електронна адреса

*Мобільний номер

Завантажити оферту

Оберіть формат, який підходить Вам найкраще:

Microsoft DOCX

Adobe PDF

Оферта для Почесних Членів Клубу Сталого Бізнесу

І. Загальні положення

 1. Ця оферта є офіційною пропозицією для Почесних Членів Клубу Сталого Бізнесу та регулює всі взаємодії між Почесними Членами з однієї сторони, та Громадською Організацією «Клуб Сталого Бізнесу», з іншої сторони
 2. Термін Почесний Член Клубу Сталого Бізнесу, що використовується у цій оферті та інформаційних матеріалах Клубу Сталого Бізнесу, вживається як повний замінник терміну Асоційований Член, права та обов’язки і порядок прийому до яких визначені розділами 6 та 7 дійсного Статуту Клубу Сталого Бізнесу
 3. Права та обов’язки Почесних Членів, які визначаються цією офертою, можуть доповнювати, але не обмежувати статуті права Асоційованих Членів Клубу
 4. Клуб Сталого Бізнесу в партнерстві з почесними членами розробляє та реалізує грантові проекти. Детальні умови спільної діяльності у даному напрямі визначаються угодою, яка складається до кожної проектної заявки окремо
 5. Клуб Сталого Бізнесу має право в односторонньому порядку вносити зміни у цю оферту, інформуючи Почесних Членів про зміни електронною поштою не пізніше 10 днів після внесення змін. Офіційний текст оферти розміщений у мережі Інтернет за адресою www.sbiz.club/membership
 6. Право на отримання статусу Почесного Члена мають юридичні особи незалежно від громадянства, які поділяють місію та цінності Клубу і приймають умови даної оферти

ІІ. Привілеї Почесного Членства

 1. Почесні Члени – юридичні особи мають право:
 • Визначити 1 контактну особу для взаємодії з Клубом від імені оргнізації
 • Отримувати консультації від експертів Клубу у підготовці грантових заявок без обмеження кількості підготованих заявок протягом року, але не більше ніж по одній заявці одночасно
 • Отримати БЕЗКОШТОВНЕ навчання 1 представника за рівнем «Базовий» курсу «GrantWriterPRO»
 • Отримувати постійну 50% знижку на усі послуги та товари Клубу
 • Брати участь у грантових проектах Клубу у якості Партнера
 • Розміщувати новини на інформаційних ресурсах Клубу
 • Брати участь в засіданнях та інших заходах Клубу
 • Брати участь в освітніх програмах Клубу
 • Готувати та друкувати у виданнях Клубу наукові та практичні дослідження із питань, що стосуються діяльності Клубу
 • Вносити пропозиції про поліпшення діяльності Клубу
 • Вийти з Почесних членів Клубу шляхом подання письмової заяви
 1. Привілеї Почесного Членства починають діяти автоматично та у повному обсязі з моменту сплати річного членського внеску

ІІІ. Почесний Член зобовязаний:

 1. Дотримуватися норм Статуту, програм та положень Клубу, внутрішніх правил поведінки та вимог Кодексу професійної етики членів Клубу
 2. Не розголошувати конфіденційну інформацію Клубу та/або його членів
 3. Не припускати дій, що шкодять чи можуть зашкодити Клубу та його діловій репутації
 4. Сприяти реалізації мети, досягненню цілей та виконанню завдань Клубу
 5. Виконувати рішення керівних органів Клубу
 6. Своєчасно та у повному обсязі сплачувати членські внески:
 • 5000 гривень для юридичних осіб

IV. Взаємодія з Почесними Членами Клубу

 1. Взаємодія з почесними членами Клубу відбувається за допомогою електронної пошти – office@sbiz.club